Sidi Bou Said, Tunisia
2015
EILEEN WEITZMAN

10 Sidi Bou Said, Tunisia 2015 SAM 0786 EileenWeitzman